Các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử

Các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử giúp các đơn vị tham khảo, áp dụng tổ chức đánh giá chất lượng để nâng cao hiệu quả phục vụ của cổng thông tin điện tử.
Tất Thành
3,845 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Bài viết này Tất Thành giới thiệu tới quý độc giả các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử nhằm giúp các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo và áp dụng tổ chức đánh giá chất lượng cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước định kỳ hoặc đột xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cổng thông tin điện tử.
 
Các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử
Liên hệ để được tư vấn về cổng thông tin điện tử miễn phí 24/7:

Trong bộ tiêu chí này, chất lượng của một hệ thống cổng thông tin điện tử được đánh giá thông qua 3 thành phần: Nội dung thông tin, chất lượng ngoài và chất lượng sử dụng.
 • Nội dung thông tin là toàn bộ những thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Mục tiêu chính của cổng thông tin điện tử là cung cấp thông tin cho người dùng, do đó có thể coi nội dung là thành phần quan trong nhất của một cổng thông tin điện tử. Cần phải đánh giá chất lượng của nội dung thông tin cung cấp trên cổng để bảo đảm tính sẵn sàng, chính xác, cập nhật nhanh chóng, đầy đủ…
 • Chất lượng ngoài là chất lượng về mặt kỹ thuật của hệ thống cổng thông tin điện tử, bao gồm những chức năng cần có và yêu cầu đối với những chức năng đó cũng như các yêu cầu về khả năng hoạt động của hệ thống;
 • Chất lượng sử dụng bao gồm những hiệu quả sử dụng thực tế mà cổng thông tin điện tử mang lại, tập trung vào những mong muốn về chất lượng của người dùng.
Mô hình chất lượng, phương pháp và quy trình đánh giá về căn bản sẽ dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO-9126 và ISO-14598. Tuy nhiên mô hình chất lượng và các tiêu chí đánh giá sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống cổng thông tin điện tử.

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Các tiêu chí đánh giá nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:

 • Đầy đủ thông tin
 • Tính chính xác của thông tin
 • Thời hạn cập nhật, xử lý và lưu trữ thông tin.

2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng ngoài của cổng thông tin điện tử:

 • Chức năng
 • Hiệu năng hoạt động
 • Tính khả dụng
 • Tính tin cậy
 • Khả năng bảo trì, chuyển đổi.

3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng sử dụng của cổng thông tin điện tử:

 • Hiệu quả sử dụng:
  • Hiệu quả đối với cơ quan, tổ chức quản lý cổng thông tin điện tử
  • Hiệu quả đối với người dân, doanh nghiệp.
 • An toàn, bảo mật
 • Hoạt động ổn định
 • Thỏa mãn người dùng.
Tất Thành gửi đến Quý đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KỸ THUẬT

TT Tiêu chí Điểm
1 Tương thích với nhiều trình duyệt (IE, Firefox, opera, Safari,...) 4
2 Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu: Trình diễn bộ kí tự UTF-8 (8-bit Universal Character Set (UCS)/ Unicode Transformation Format) 1
3 Tiêu chuẩn về an toàn truyền tệp tin  1
4 Tiêu chuẩn về Văn bản điện tử (sử dụng một họặc nhiều loại) 6
5 Tiêu chuẩn về chuẩn nội dung web: HTML V4.01 (Hypertext Markup Language version 4.01) 1
6 Tiêu chuẩn về chuẩn nội dung web mở rộng: XHTML vl.l (Extensible Hypertext Markup Language version 1.1) 1
7 Tiêu chuẩn về giao diện người dùng: CSS2 hay XLS v1.1 1
8 Tiêu chuẩn về ảnh đồ họa: (.jpg) - (.gif) - (.tif) - (.png) 2
9 Tiêu chuẩn về nén dữ liệu {chọn 1 hoặc cả 2 tiêu chuẩn)
 • Zip (.zip)
 • GNU Zip v4.3 (.gz)
1
10 Tiêu chuẩn về chia sẻ nội dung web {chọn 1 trong 2 tiêu chuẩn):
 • RDF Site Summary version 1.0 (RSS v1.0)
 • Really Simple Syndication version 2.0 (RSS v2.0)
1
11 Không bị các lỗ hổng SQL Injections, XSS: Cross Site Scripting 8
12 Tiêu chuấn về Truyền siêu văn bản, tệp tin: HTTP vl. 1 (Hypertext Transfer Protocol version 1.1) hoặc HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) 1
13 Tiêu chuẩn về Ngôn ngữ định dạng văn bản 1
14 Tiêu chuẩn về ngôn ngữ kịch bản phía trình khách: ECMA 262 - ECMAScript version 3 (3rd Edition) 1
Tổng 30
 

III. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NỘI DUNG

1. Áp dụng cho khối đơn vị chức năng Quản lý Nhà nước

TT Tiêu Chí Điểm
1 Thông tin giới thiệu về cơ quan 10
2 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan. 2
3 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành 2
4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành 3
5 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan 4
6 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 1
7  Lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân 2
8 Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (Chỉ áp dụng đối với những đơn vị chủ quản cổng thông tin điện tứ có dịch vụ hành chính công) 10
9  Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 8
10  Đảm bảo an toàn thông tin 6
11 Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin 10
12 Giao diện, bố cục trên trang chủ 6
13 Giấy phép hoạt động cổng thông tin điện tử do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 4
14 Giấy chứng nhận đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 2
Tổng 70

2. Áp dụng cho khối đơn vị sự nghiệp

TT Tiêu Chí Điểm
1 Thông tin giới thiệu về cơ quan 10
2 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan. 2
3 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành 2
4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành 3
5 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan 4
6 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 1
7  Lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân 2
8 Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (Chỉ áp dụng đối với những đơn vị chủ quản cổng thông tin điện tử có dịch vụ hành chính công) 10
9  Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 8
10  Đảm bảo an toàn thông tin 6
11 Cập nhật đầy đủ và kịp thờ thông tin 10
12 Giao diện, bố cục trên trang chủ 6
13 Giấy phép hoạt động cổng thông tin điện tử do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 4
14 Giấy chứng nhận đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 2
Tổng 70
 

IV. XẾP LOẠI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ:

1. Nhóm Đơn vị có dịch vụ hành chính công:

 • Tốt : Đạt từ 85 điểm đến 100 điểm
 • Khá : Đạt từ 65 điểm đến dưới 85 điểm
 • Trung bình : Đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm
 • Kém : Đạt dưới 50 điểm

2. Nhóm Đơn vị không có dịch vụ hành chính công:

 • Tốt : Đạt từ 76 điểm đến dưới 90 điểm
 • Khá : Đạt từ 58 điểm đến dưới 76 điểm
 • Trung bình : Đạt từ 45 điểm dến dưới 58 điểm
 • Kém : Đạt dưới 45 điểm

Trên đây công ty thiết kế website Tất Thành đã tóm tắt các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử do Bộ thông tin và truyền thông ban hành. Để xem đầy đủ các tiêu chí đánh giá, Quý đơn vị/tổ chức vui lòng nhấp chuột vào ảnh bên dưới:
Đang cập nhật.... 

III. Liên hệ tư vấn cổng thông tin điện tử

Tất Thành có kinh nghiệm làm việc và hiểu đặc thù của các đơn vị Tổng Cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng. Quý khách hàng có nhu cầu, Tất Thành rất sẵn sàng gặp mặt trực tiếp để tư vấn, trao đổi tốt nhất. Trân trọng!
 

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 16.230 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 7.676 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.461 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.623 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.998 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.941 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.721 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.075 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.915 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.846 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.567 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.531 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.315 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.011 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 868 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 856 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!