Quy chế, quy định về quản lý cổng thông tin điện tử

Quy chế, quy định về quản lý cổng thông tin điện tử bao gồm các quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên cổng thông tin điện tử
Tất Thành
4,529 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
 Tất Thành xin giới thiệu tới quý độc giả bài viết tổng hợp tất cả các quy định về quản lý cổng thông tin điện tử 
 
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giải pháp, xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử, Tất Thành tự tin với năng lực tư vấn và kinh nghiệm triển khai rất nhiều các dự án thực tế, chúng tôi sẽ giúp quý vị tháo gỡ mọi vướng mắc liên quan đến các quy định, quy chế quản lý cổng thông tin điện tử một cách nhanh chóng và chính xác!
 
-【TẤT THÀNH PORTAL - GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP
DÀNH CHO CÁC TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
  - PHÁT TRIỂN HƠN 10 NĂM  - ỨNG DỤNG CHO NHIỀU DỰ ÁN LỚN】-
 
Quy chế, quy định về quản lý cổng thông tin điện tử
Liên hệ để được tư vấn về quy chế quản lý cổng thông tin điện tử ngay hôm nay!

Căn cứ vào các quy chế, quy định đã ban hành:
 • Nghị định Số: 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày ngày 15 tháng 07 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (sau đây viết tắt là Nghị định 72/2013/NĐ-CP)
 • Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 19 tháng 08 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử cho các trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử(sau đây viết tắt là Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT)
 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP đã quy định chi tiết hơn Nghị định 97 về các loại trang thông tin điện tử, theo đó
Trang thông tin điện tử tổng hợp là hình thức cơ bản nhất của cổng thông tin điện tử.

Vì vậy, mọi quy chế quy định về quản lý cổng thông tin điện tử được căn cứ theo quy chế quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp.

I. Quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử

1. Quy định về thẩm quyền cấp phép

 • Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử cho các đối tượng sau:
  • Cơ quan báo chí;
  • Cơ quan ngoại giao và lãnh sự; tổ chức trực thuộc ở Trung ương (trừ các trường hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp); 
  • Tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 
  • Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 
  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử các đối tượng sau:
  • Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động;
  • Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước);
  • Các trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;
  • Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;
  • Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.
 • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp phép cổng thông tin điện tử của các cơ quan báo chí tại địa phương và có văn bản (kèm hồ sơ) đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy phép.

2. Quy định về đối tượng được xin cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử

 • Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập cổng thông tin điện tử khi có Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử.
 • Để được cấp Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử, tổ chức/doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau đây:
  • Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;
  • Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
  • Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập cổng thông tin điện tử , mạng xã hội;
  • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
  • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

3. Quy định về hồ sơ cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử

Hồ sơ cấp phép được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:
 • Đơn đề nghị cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet (theo mẫu) cho các trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử (nếu đơn được lập thành 2 tờ thì phải đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức xin cấp phép).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập (photo có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của cơ quan chủ quản đối với cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh quản lý hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần do tư nhân thành lập, công ty TNHH). 
 • Đề án xây dựng cổng thông tin điện tử gồm những nội dung sau:
  • Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
  • Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin (website, forum, blog…);
  • Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin;
  • Tên miền dự kiến sử dụng.
  • Xem chi tiết: Mẫu đề án xây dựng cổng thông tin điện tử
 • Văn bản của trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử - cơ quan chủ quản (đối với các tổ chức, đơn vị nhà nước có cơ quan chủ quản)
 • Bản cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung cổng thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP

II. Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thiết lập cổng thông tin

Đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập cổng thông tin điện tử có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 • Được thiết lập cổng thông tin điện tử và cung cấp thông tin tổng hợp cho công cộng theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Xây dựng quy trình quản lý thông tin công cộng;
 • Kiểm tra, giám sát, loại bỏ những thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định ngay khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin;
 • Lưu trữ thông tin tổng hợp tối thiểu trong 90 ngày kể từ thời điểm thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử;
 • Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

III. Các Quy định, quy chế quản lý cổng thông tin điện tử khác:

 • Trang chủ của cổng thông tin điện tử phải cung cấp đầy đủ các thông tin:
  • Tên của trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử; tên cơ quan chủ quản (nếu có)
  • Địa chỉ liên lạc
  • Thư điện tử
  • Số điện thoại liên hệ
  • Tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung
  • Số giấy phép đang còn hiệu lực; ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp phép.
 • Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử có thời hạn theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 90 ngày.
 • Sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép không thiết lập cổng thông tin điện tử thì giấy phép không còn giá trị.  
 • Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể điều kiện, quy trình, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử
 • Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lệ phí cấp giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử.
 • Các cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước còn phải phải thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
 • Cổng thông tin điện tử khi trích dẫn lại thông tin phải tuân theo quy định về nguồn tin được quy định tại khoản 18 Điều 3, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; không đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được trích dẫn (trừ cổng thông tin điện tử của cơ quan báo chí).
 • Cổng thông tin điện tử đã được cấp phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện các thủ tục như cấp mới theo quy định tại Thông tư này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển giao. Hồ sơ cấp phép kèm theo bản gốc giấy phép đã được cấp, với đầy đủ các thông tin sau:
  • Thông tin cá nhân bao gồm:
   • Họ và tên;
   • Ngày, tháng, năm sinh;
   • Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
   • Số điện thoại, địa chỉ email.
 • Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó

IV. Liên hệ tư vấn quy chế quản lý cổng thông tin điện tử

Thiết kế website Tất Thành có kinh nghiệm làm việc và hiểu đặc thù của các đơn vị Tổng Cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng. Quý khách hàng có nhu cầu, Tất Thành rất sẵn sàng gặp mặt trực tiếp để tư vấn, trao đổi tốt nhất. Trân trọng!

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 16.604 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 7.894 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.564 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.694 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.137 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.112 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.793 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.181 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.994 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.980 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.642 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.633 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.434 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.053 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 905 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 904 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!