Mẫu báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

Tất Thành giới thiệu mẫu báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử cho các đơn vị/tổ chức. Mẫu đánh giá cổng thông tin điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do Bộ thông tin & truyền thông ban hành.
Tất Thành
3,914 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử là công tác được thực hiện thường niên và là trách nhiệm của bất kỳ đơn vị/ tổ chức trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cổng thông tin điện tử của các cơ quan thuộc, trực thuộc (tổng cục, cục, sở, ban ngành, quận, huyện). 

Mục đích của công tác này nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Nhà nước.
 
Quý đơn vị/tổ chức đang cần mẫu đánh giá cổng thông tin điện tử, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được cung cấp BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ chuyên nghiệp nhất cũng như được tư vấn các giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử tốt nhất.
 
Mẫu báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử
Tất Thành nhận tư vấn miễn phí 24/7:

Việc đánh giá được thông qua hình thức chấm điểm và tiến hành qua 2 bước:
 • Bước 1 do đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cổng thông tin tự chấm điểm.
 • Bước thứ 2, trên cơ sở điểm tự chấm của các đơn vị:
  • Kết quả đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, thành phố: Sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, đánh giá và chấm điểm.
  • Kết quả đánh giá xếp hạng cấp trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm khảo sát, đánh giá xếp hạng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (22 đơn vị) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

I. Tiêu chuẩn xây dựng báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

Báo cáo đánh giá cổng thông tin tuân theo các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử mà Bộ thông tin và truyền thông đã công bố tập trung vào 2 nội dung chính:
 • Tập trung theo hướng lấy người dân làm trung tâm: đề cao tính thuận tiện, dễ tìm, dễ sử dụng và thuận lợi cho tất cả mọi người sử dụng.
 • Đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống và đối với thông tin cá nhân của người dân và doanh nghiệp khi tham gia dịch vụ công trực tuyến và công tác tổ chức quản trị cổng thông tin điện tử​ 
​►►►Xem chi tiết: Các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử.

Tất Thành có kinh nghiệm làm việc và hiểu đặc thù của các đơn vị Tổng Cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng. Quý khách hàng có nhu cầu, Tất Thành rất sẵn sàng gặp mặt trực tiếp để tư vấn, trao đổi tốt nhất. Trân trọng!

15 tiêu chí chính để báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

 • Thông tin giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc.

 • Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan.

 • Đăng tải Công báo điện tử bao gồm những thông tin: số công báo, ngày ban hành, danh mục văn bản đăng trong công báo và trích yếu nội dung đối với mỗi văn bản.

 • Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

 • Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành.

 • Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công.

 • Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học.

 • Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

 • Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành.

 • Thông tin thống kê chuyên ngành.

 • Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng Anh hoặc tiếng khác).

 • Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin.

 • Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin.

 • Đảm bảo an toàn thông tin

 • Công tác tổ chức quản trị cổng thông tin điện tử.

Bên cạnh 2 nội dung chính, mức độ truy cập cổng thông tin điện tử cũng được đánh giá dựa trên số truy cập trên toàn thế giới do Alexa cung cấp. 

II. Mẫu báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp

1. Đánh giá về cung cấp thông tin của cổng thông tin điện tử

(Khoanh tròn vào điểm phù hợp trong cột “Tự đánh giá”)
 
TT Tiêu chí đánh giá Tự đánh giá Sở TTTT đánh giá
Đầy đủ Chưa đầy đủ Không có
1 Thông tin giới thiệu về cơ quan   
1.1 Thông tin giới thiệu chung  
- Cơ cấu tổ chức 2 1 0  
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  2 1 0  
- Tóm lược quá trình hình thành và phát triển  2 1 0  
1.2 Thông tin về lãnh đạo  
- Họ và tên, chức vụ đảm nhiệm  2 1 0  
- Điện thoại liên hệ 2 1 0  
- Địa chỉ thư điện tử chính thức  2 1 0  
1.3 Thông tin giao dịch chính thức  
- Địa chỉ, điện thoại, số fax 2 1 0  
- Địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin  2 1 0  
2 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan 7 3,5 0  
3 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành  
3.1 Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 2 1 0  
3.2 Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức cá nhân 2 1 0  
3.3 Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc theo chức năng đã phân công của cơ quan 2 1 0  
3.4 Lịch làm việc của lãnh đạo địa phương, đơn vị 2 1 0  
4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 4 2 0  
5 Thông tin chiến lược, quy hoạch chuyên ngành  
5.1 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về chiến lược 1 0,5 0  
5.2 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về quy hoạch 1 0,5 0  
6 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan  
6.1 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan  
- Có thông tin về ký hiệu văn bản 1 0,5 0  
- Có thông tin về ngày ban hành văn bản 1 0,5 0  
- Có thông tin về cơ quan ban hành văn bản 1 0,5 0  
 - Có thông tin về lĩnh vực văn bản 1 0,5 0  
- Có thông tin về hình thức băn bản 1 0,5 0  
- Thông tin về trích yếu nội dung văn bản 1 0,5 0  
6.2 Cho phép tải về tất cả các văn bản 2 1 0  
6.3 Cho phép đọc được các văn bản có liên quan thông qua liên kết  2 1 0  
6.4 Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản 2 1 0  
7 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
7.1 Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công đang chuẩn bị đầu tư, đang triển khai, đã hoàn thành 2 1 0  
7.2 Mỗi dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm cần có tối thiểu các thông tin: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án 2 1 0  
8 Lấy ý kiến góp ý, từ các tổ chức, cá nhân  
8.1 Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật và đăng tải ý kiến xử lý, phản hồi đối với các phản ánh, kiến nghị yêu cầu của tổ chức, cá nhân 1 0,5 0  
8.2 Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến 1 0,5 0  
8.3 Cung cấp thông tin và chức năng: toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý 1 0,5 0  
9 Thông tin về dịch vụ hành chính công trực tuyến (Chỉ áp dụng đối với những đơn vị chủ quản trang/cổng thông tin điện tử có dịch vụ hành chính)  
9.1 Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến (Lưu ý: Chỉ chọn 1 trong 3 tiêu chí thành phần ở dưới và chấm điểm tương ứng): Có  Không   
Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2 4 0  
Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, có ít nhất một dịch vụ công mức độ 3 5 0  
Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, có ít nhất một dịch vụ công mức độ 4 6 0  
9.2 Có danh mục dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp 2 1 0  
9.3 Các dịch vụ hành chính công trực tuyến được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực, mức độ 2 1 0  
9.4 Công cụ tìm kiếm, tra cứu các dịch vụ hành công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử 2 1 0  
9.5 Có chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực tuyến 2 1 0  
10 Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin  
10.1 Có sơ đồ trang/cổng thông tin điện tử thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng mục thông tin của cổng thông tin điện tử; đảm bảo liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng 2 1 0  
10.2 Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 2 1 0  
10.3 Tương thích với nhiều trình duyệt (IE, Firefox, Opera Safari, Chrome,...) 2 1 0  
10.4 Có liên kết tới Trang/ cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức liên quan 2 1 0  
10.5 Có chức năng tìm kiếm cho phép tìm kiếm được đầy đủ và chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm hiện có trên Trang/ cổng thông tin điện tử. Có thêm tính năng tìm kiếm nâng cao 2 1 0  
10.6 Có chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi: cung cấp chức năng cho phép người sử dụng gửi câu hỏi, ý kiến trực tiếp, theo dõi tình trạng xử lý câu hỏi hoặc cung cấp địa chỉ thư điện tử tiếp nhận 2 1 0  
10,7 Thống kê truy cập  2 1 0  
10,8 Mỗi tin, bài có thông tin về tác giả, nguồn thông tin và thời gian đưa tin 2 1 0  
11 Cập nhật thông tin kịp thời  
11.1 Tin tức, sự kiện: cập nhật kịp thời ngay sau khi diễn ra hoạt động sự kiện (chậm nhất sau 02 ngày làm việc) 2 1 0  
11.2 Tần suất cập nhật thông tin ít nhất 02 lần/tuần 2 1 0  
11.3 Kịp thời loại bỏ những thông tin không còng phù hợp 2 1 0  
12 Giao diện, bố cục trên trang chủ  
12.1 Giao diện thuận tiện cho người sử dụng. các vùng thông tin trên trang chủ phân biệt rõ ràng. trang chủ có đầy đủ thông tin và biểu trưng của cơ quan hoặc hình Quốc huy (nếu có)  và tên đầy đủ của cơ quan bằng Việt. Có thông tin về cơ quan và cơ quan chủ quản. người chịu trách nhiệm về Trang/Cổng thông tin điện tử. địa chỉ. số điện thoại. fax. Email. 8 4 0  
  Tổng đạt được 100      
 

2. Xếp loại cổng thông tin điện tử

 • Tốt            : Đạt từ 85 điểm đến 100 điểm
 • Khá           : Đạt từ 70 điểm đến 84 điểm
 • Trung bình: Đạt từ 55 điểm đến 69 điểm
 
TT Điểm đánh giá Tổng điểm
đạt được
Tỷ lệ đạt(%)
1 Số điểm cơ quan/đơn đánh giá    
2 Số điểm Bộ/Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá    

3. Kiến nghị, đề xuất

Trên đây là cấu trúc của một mẫu đánh giá cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp, tuân thủ đầy đủ các tiêu chí đánh giá mà Bộ thông tin và truyền thông ban hành. 

III. Liên hệ tư vấn báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

Quý Đơn vị/tổ chức có nhu cầu tư vấn các vấn đề về báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử một cách tốt nhất (qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp)  vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.  Thiết kế website Tất Thành sẽ tư vấn miễn phí cho Quý Đơn vị mọi lúc, mọi nơi.

Khi bạn chọn lựa Tất Thành, chúng tôi thấu hiểu bạn đã đặt niềm tin nơi chúng tôi. Và chúng tôi sẽ làm hài lòng bạn để đáp lại tấm trân tình ấy.
 
Trân trọng!
Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 16.230 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 7.676 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.461 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.623 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.997 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.941 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.721 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.075 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.915 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.845 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.567 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.531 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.315 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.011 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 868 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 856 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!