Cấu trúc cổng thông tin điện tử

Cấu trúc Cổng thông tin điện tử Tất Thành xây dựng là Cấu trúc thông tin cơ bản trên cổng thông tin điện tử của 1 tỉnh/thành phố dựa vào các quy định, văn bản hướng dẫn của Bộ TTTT
Tất Thành
3,567 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Cấu trúc Cổng thông tin điện tử Tất Thành xây dựng là Cấu trúc thông tin cơ bản trên cổng thông tin điện tử của 1 tỉnh/thành phố dựa vào các quy định, văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông 
  • Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 07 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
  • Văn bản số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27  tháng 5  năm 2008 về việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng,  tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg.
 
【TẤT THÀNH PORTAL - CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHIỆP, HIỆU QUẢ
PHÁT TRIỂN HƠN 10 NĂM  - ĐÃ ỨNG DỤNG CHO NHIỀU DỰ ÁN LỚN】-

Liên hệ với Tất Thành ngay hôm nay!

Cấu trúc cổng thông tin điện tử

 
Theo đó, nội dung và cấu trúc Cổng thông tin điện tử Tất Thành xây dựng bao gồm
  • Các chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành.
  • Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
  • Các dịch vụ công trực tuyến.  
Đáng chú ý, nội dung thông tin trên Cổng được cấu trúc gồm 3 phần: thông tin; dịch vụ công; trao đổi với người dân. Ngoài ra, về phần giao diện, trang chủ với các thông tin multimedia nổi bật sẽ làm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, các tiện ích cũng giúp người dùng tìm kiếm, sử dụng, chia sẻ thông tin thuận tiện hơn.

Dưới đây là bảng cấu trúc thông tin cổng tin điện tử chuẩn Tất Thành xây dựng áp dụng cho các cổng thông tin thuộc, trực thuộc cấp tỉnh, thành phố. 
 

CẤU TRÚC THÔNG TIN CHUẨN CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ

THÔNG TIN CHUNG

1 Giới thiệu:
Thông tin giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó và của từng đơn vị trực thuộc
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, các đơn vị trực thuộc
Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị
Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin
2 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 
Mức độ đầy đủ thông tin. Trình bày đầy đủ các nội dung: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về.
Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Văn bản quản lý hành chính có liên quan
3 Thông tin về thủ tục hành chính Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện
Nêu rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí (nếu có)
Đối với dịch vụ công trực tuyến: nêu rõ mức độ của dịch vụ công trực tuyến.
4 Thông tin tuyên truyền:
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành
Toàn văn các chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành.
5 Thông tin liên hệ Mức độ đầy đủ thông tin. Nêu rõ: họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức.
Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền
6 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Mức độ đầy đủ thông tin. Mỗi dự án cần có tối thiểu các thông tin: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.
Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư
Danh sách các dự án đang triển khai
Danh sách các dự án đã hoàn tất
7 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân Danh sách các vấn đề xin ý kiến (văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương
chính sách, ....)
Mức độ đầy đủ thông tin. Mỗi vấn đề xin ý kiến cần cung cấp các thông tin và chức năng: Thời hạn tiếp nhận ý kiến; toàn văn nội dung vấn đề xin ý kiến; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới.

THÔNG TIN KHÁC (NẾU CÓ)

8 Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp
Thông tin thống kê chuyên ngành

QUY ĐỊNH CHUNG

9 Thông tin phục vụ tìm kiếm và tra cứu
 
Cổng thông tin điện tử phải có các thông tin tối thiểu: tiêu đề trang (page title), các từ khóa và các mô tả để phục vụ công tác tìm kiếm.
Tin bài phải có có thông tin tối thiểu: tác giả, nguồn thông tin, thời gian cập nhật.
10 Thông tin tiếng nước ngoài Đối với cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: các thông tin tại  mục Thông tin chung” phải được cung cấp bổ sung bằng tiếng Anh để tham khảo.
11 Hiển thị sơ đồ cổng thông tin điện tử Sitemap phải thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng mục thông tin của cổng thông tin điện tử và đảm bảo liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng.
12 Tiếp nhận, phản hồi ý kiến người dân Có chức năng tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân.
13 Các liên kết chính Cung cấp đường liên kết đến Trang chủ, mục Giới thiệu/Liên hệ, Sơ đồ cổng thông tin điện tử tại mỗi trang thông tin.
14 In ấn và lưu trữ thông tin Người sử dụng có thể in cả màn hình hiển thị hoặc riêng toàn bộ một tin, bài theo chiều đứng (portrait) hoặc theo thiết lập riêng của máy in trên khổ giấy A4.

GIAO DIỆN & BỐ CỤC

15 Bố cục sắp xếp thông tin trên trang chủ của cổng thông tin điện tử Mục Thông tin chung” phải được bố trí ngay trên trang chủ.
Bố cục trang chủ trên màn hình bao gồm 5 phần: phần đầu trang ở phía trên cùng, phần thông tin bên trái, phần thông tin bên phải, phần thông tin chính ở giữa và phần chân trang.
Phần đầu trang: chứa đầu đề giới thiệu (banner) và danh mục chức năng (menu) ngang:
- Baner: biểu trưng của cơ quan hoặc hình Quốc huy và tên đầy đủ của cơ quan bằng tiếng Việt với kiểu chữ chân phương.
- Menu: thể hiện các chức năng: trở về trang chủ, chuyên mục nổi bật, sơ đồ cổng thông tin điện tử, thông tin liên hệ, chuyển đổi ngôn ngữ và các chức năng khác.
Phần thông tin bên trái: hiển thị liên kết đến các mục tin chính như: giới thiệu về cơ quan, tin tức và sự kiện, dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận ý kiến góp ý, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, tìm kiếm, liên kết cổng thông tin điện tử, thông tin thống kê truy cập vào trang thông tin điện tử và các mục tin khác.
Phần thông tin bên phải: hiển thị liên kết tới các chuyên mục như: thông tin mới nhận, sự kiện nổi bật, thông báo, chuyên mục riêng của cơ quan, giới thiệu quảng cáo và các chuyên mục khác.
Phần thông tin chính: nằm chính giữa cổng thông tin, hiển thị các đầu mục tin bài chính, tin bài được lựa chọn hay thông tin của mục tin, chức năng được người dùng chọn. Có dòng hiển thị đường dẫn từ mục ngoài đến mục hiện tại để người xem biết đang xem ở mục nào.
Phần chân trang: hiển thị các thông tin về bản quyền và thông tin của cơ quan nhà nước có cổng thông tin điện tử. Thông tin cơ bản cần thể hiện đủ là: tên đơn vị, người chịu trách nhiệm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

CHỨC NĂNG

16 Chức năng tìm kiếm thông tin Tìm kiếm thông tin trong một phần hoặc toàn bộ cổng thông tin.
17 Hiển thị thông tin theo các  loại thiết bị Tự động hiển thị thông tin theo các loại thiết bị khác nhau như PDA, Pocket PC, PC, tuân thủ theo các chuẩn HTML v4.01, XHTML v1.1, XSL v1.1 và WML 2.0
18 Giao lưu trực tuyến Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giữa chính quyền và người dân
19 Hỏi đáp trực tuyến Cung cấp dịch vụ hỏi và đáp trực tuyến giữa chính quyền và người dân
20 Góp ý trực tuyến Cung cấp dịch vụ gửi thư góp ý, phản ánh tới các cấp lãnh đạo
21 Tiện ích Thông tin thời tiết, giá cả, lịch biểu …
 

​III. KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẤT THÀNH 

Cấu trúc cổng thông tin điện tử của Tất Thành đã triển khai rất hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho các đơn vị/tổ chức trên toàn quốc như:
 
Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La  www.sonladost.gov.vn
Cổng thông tin Bảo hiểm quân đội MIC www.mic.vn
Cổng thông tin tập đoàn C.E.O Group www.ceogroup.com.vn
Cổng thông tin phòng Giáo dục đào tạo huyện Hưng Hà Thái Bình www.pgdhungha.edu.vn
Cổng thông tin Viện kinh tế xây dựng  www.kinhtexaydung.gov.vn
Cổng thông tin tổng hội y học Việt Nam www.tonghoiyhoc.vn
Cổng thông tin trường KTKT Tuyên Quang www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Cổng thông tin trường đại học Đại Nam www.dainam.edu.vn
Cổng thông tin TW Hội sinh viên Việt Nam www.hoisinhvien.com.vn
Cổng thông tin về nhượng quyền thương hiệu Việt Nam www.nhuongquyen.org
Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội www.hanoisme.vn
Cổng thông tin Báo Tuyển Sinh www.baotuyensinh.vn
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài www.nhipcauquehuong.vn
Cổng thông tin trường CĐ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ  www.vcard.edu.vn

Dưới đây là một số ý kiến đánh giá của khách hàng về những lợi ích của cấu trúc cổng thông tin điện tử Tất Thành mang lại:
 
Anh Thắng 
Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai
Anh Quyết
Trợ lý phó tổng cục trưởng - Tổng cục hậu cần - Bộ công an
Anh Cường
Giám đốc trung tâm thống Kê KHCN - Sở KHCN Sơn La
Chúng tôi gửi lời cảm ơn trân thành đến tập thể công ty các bạn, đặc biệt là Mr Thắng đã tư vấn xây dựng cấu trúc cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp cho tỉnh ủy Lào Cai.

Những lợi ích mà cấu trúc cổng thông tin điện tử của các bạn mang lại đã giải quyết khó khăn thực tế của đơn vị và đưa ra được phương án giải quyết phù hợp với tình hình hoạt động và kinh phí đầu tư của tình ủy trong giai đoạn hiện nay.

Một lần nữa, xin cảm ơn tập thể Cán bộ nhân viên Tất Thành!
Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài 2 từ "TUYỆT VỜI" dành cho tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty xây dựng cổng thông tin điện tử Tất Thành.

Những ưu điểm nổi bật mà cấu trúc cổng thông tin điện tử của các bạn làm hài lòng khách hàng khó tính như chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn Tất Thành cố gắng duy trì những thành quả đạt được và cố gắng phát huy hơn nữa để có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính hơn cả chúng tôi.
Hiệu quả cấu trúc Cổng thông tin điện tử Tất Thành đối với hoạt động quản lý của đơn vị rất thiết thực, tiết kiệm được nhiều chi phí cho đơn vị. 

Nếu mà so sánh với các công ty xây dựng cổng thông tin điện tử khác thì Tất Thành vẫn được xếp vào những công ty có cấu trúc cổng thông tin tốt.

Cảm ơn Tất Thành. Chúc quý công ty ngày một phát triển hơn và có những sự điều chỉnh để trở thành một công ty xây dựng cấu trúc cổng thông tin điện tử hàng đầu Việt Nam.

IV. LIÊN HỆ TƯ VẤN CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quý Đơn vị/tổ chức có nhu cầu tư vấn cấu trúc cổng thông tin điện tử một cách tốt nhất (qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp)  vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.  Thiết kế website Tất Thành sẽ tư vấn miễn phí cho Quý Đơn vị mọi lúc, mọi nơi.

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 16.230 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 7.676 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.461 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.623 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.998 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.941 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.721 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.075 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.915 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.846 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.568 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.531 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.316 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.011 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 868 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 856 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!